Jelikož se v lesnictví pohybujeme již několik let, vybudovali jsme si k lesům a dřevu jistý vztah. Víme, že je třeba udržovat v přírodě jako celku určitou harmonii, a proto se zaměřujeme také na zalesňování a pěstební práce. Zajišťujeme výsadbu nových porostů a jejich ochranu do příštích let, aby vznikali stále nové porosty, které nahradí ty co je již na čase zpracovat a dát jim přidanou hodnotu.

Nabízíme Vám provedení lesnických výchovných prací spojených s obnovou lesa. Sazenice jsou odebírány od ověřených lesních školek. Při zadání obnovy lesa naší firmě lze, v závislosti na domluvě, zařídit kromě výsadby nového lesa i následnou péči o mladý les, jako například pravidelné ochrana stromků proti okusu zvěří, prořezávky a probírky.

 

Nejčastejší vysazované dřeviny:

smrk ztepilý – picea abies

borovice lesní – pinus sylvestris

buk lesní – fagus sylvatica

dub letní/zimní – quercus robur/petraea

jedle bělokorá – abies alba

topol černý – populus nigra

stromky