Provedeme pro Vás těžbu harvestorovou nebo traktorovou technologií. Provádíme těžby výchovné, předmýtní i mýtní, nahodilé i úmyslné. Cena těžby je závislá od lokality, hmotnosti, svažitosti terénu, vzdálenosti odvozujících míst a dalších faktorů. Pro kalkulaci je nutná prohlídka porostu a okolí.

 

Druhy prováděných těžebníků:

  • Klasická výroba – zkušená partie vybavena motorovými pilíři STIHL a přibližovacím traktorem LKT 81. Tento typ výroby je vhodný na menší zakázky a do těžších terénů
  • Harvestorový uzel  – harvestor a vyvážecí souprava – provádění rozsáhlých těžebních zakázek v nenáročných terénech
  • Samochodná vyvážecí soupravou – jeden až dva pilaři a vyvážící souprava TIMBERJACK 810B – vhodné do probírek a lehkého vývozu s funkcemi přibližné vzdálenosti, tam kde je třeba zachovat neporušený terén

O volbě typu těžby rozhodují především terénní podmínky a domluva se zákazníkem.

 

sklízeč