Krom těžebních prací, odkupu dřevní hmoty, či obnovy lesa také vykupujeme lesní pozemky.

Díky mnohaletým zkušenostem s lesními porosty, nejenom na našem území, ale i v zahraničí jsme schopni nabídnout vždy naprosto reálnou cenu za Váš porost, která se vždy bude pohybovat na horních příčkách aktuálních tržních hodnot. Vždy navrhujeme několik variant a to především varianty výkupu s pozemkem, bez pozemku (pozemek zůstane ve vlastnictví majitele), a nebo s výsadbou nového porostu. Pozemek jsme také schopni velice důkladně vyčistit od klestu a připravit na přirozené zmlazení.

Zajistíme:
  • veškeré smluvní podklady
  • kalkulace a odhady
  • právní náležitosti spojené s přepisem

Jestli uvažujete o prodeji lesního pozemku, je to pro Vás nejjednodušší cesta a také se tak zbavíte povinností spojených s úklidem lesa a jeho následné výsadby.

vykuppozemku